Share

zasniezona drogaJak podaję informacja umieszczona na stronie Urzedu Miasta i Gminy już w dniu 18 listopada 2013 r. gmina Drawsko Pomorskie podpisała umowę na zimowe utrzymanie dróg  na terenach wiejskich i na obrzeżach miasta w  gminie Drawsko Pomorskie.

Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 33. Wykonanie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg oraz innych terenów należących do gminy Drawsko Pomorskie, obejmuje następujące zakresy:

•    odśnieżanie,
•    likwidację śliskości materiałami uszorstniającymi typu: piasek i mieszanka piaskowo-solna,

Na terenach miejskich utrzymaniem dróg oraz wszystkich pozostałych terenów należących do gminy, typu place, parkingi, zajmował się będzie Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim. Koordynatorem wszelkich prac związanych z zimowym utrzymaniem terenów gminnych na terenie miejskim i wiejskim jest  Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim.

Numery telefonów do koordynatorów: 94 36 334 47, 601 269 632, 607 850 898.

Z ramienia Burmistrza Drawska Pomorskiego nadzór nad całością zimowego utrzymania powierzono pani Marioli Grońskiej – inspektorowi ds. zarządzania drogami w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, nr tel. 601 246 006.

Share

Dzisiaj jest: Sobota
30 Listopada 2013
Andrzejki
Imieniny obchodzą
Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura,
Zbysława

Do końca roku zostało 32 dni.
Zodiak: Strzelec

Kino "Drawa".

logodrawsko

 

to miejsce