2.10-MGOPSW dniu 2 października 2013 r. członkowie zespołu interdyscyplinarnego w Drawsku Pomorskim (pracownicy socjalni, pedagog, kurator sądowy) uruchomili na terenie NZOZ „Zdrowie” przy ulicy Obr. Westerplatte 2 w Drawsku Pomorskim Punkt Informacyjny dla osób z problemem przemocy domowej.

Zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat miejsc, gdzie można na terenie gminy Drawsko Pomorskie otrzymać bezpłatną pomoc socjalną, pedagogiczną, psychologiczną i prawną. Osoby chętne mogły porozmawiać z przedstawicielami zespołu interdyscyplinarnego (zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie) o tym jak rozpoznać zachowania przemocowe ze strony bliskich, jak reagować na przemoc będąc świadkiem przemocy, do kogo można zwrócić się o wsparcie, jakie konsekwencje prawne może ponieść osoba stosująca przemoc wobec bliskich  a także jakie kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają takie służby jak pomoc społeczna, policja, oświata, ochrona zdrowia. Konsultanci przygotowali wiele materiałów na temat przemocy w rodzinie, które oczekują na zainteresowanych na regale umiejscowionym przy rejestracji.

W  dniu 3 października 2013 r.  pracownik socjalny z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Drawsku Pomorskim działającego w Drawsku Pom. przy ulicy 11 Pułku Piechoty z prelekcją na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zainteresowanie zebranych wzbudziły  także informacje na temat zasad korzystania z pomocy społecznej, form pomocy oraz zakresu pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom. składa podziękowania Panu Krzysztofowi Jankowiakowi – kierownikowi NZOZ „Zdrowie” za umożliwienie zorganizowania Punktu Informacyjnego na terenie przychodni, Pani Iwonie Tutur – kierownikowi NZOZ „Puls –Med” za pomoc w zorganizowaniu miejsca konsultacji a także Pani  Lucji Duczmańskiej za sympatyczne przyjęcie w progach Stowarzyszenia.

 

Tomasz Romański - MGOPS Drawsko Pomorskie

Nadchodzące wydarzenia

Wt Paź 22, 2013 @18:30 -
Mąż mojej żony.
Pt Paź 25, 2013 @17:00 -
Wieczór autorski Marianny Baszarkiewicz Machcińskiej
So Paź 26, 2013 @19:00 -
Akurat - koncert.
N Paź 27, 2013 @11:00 -
Pogoń II Szczecin - Drawa Drawsko Pom.
So Lis 02, 2013 @11:00 -
Drawa Drawsko Pom. - Chemik Police
So Lis 09, 2013 @13:00 - 05:00PM
Gwardia Koszalin - Drawa Drawsko Pom.

Ostatnie komentarze